Knowledge

ความรู้เรื่องโช้คอัพ (Shock Knowledge)


สิ่งควรรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนโช้คอัพใหม่
 

     1. การติดตั้งโช้คอัพมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดังนั้นควรได้รับการติดตั้งจากช่างผู้ชำนาญ
     2. โช้คอัพ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในระบบรองรับน้ำหนัก  แต่โช้คอัพไม่ได้ทำหน้าที่รับน้ำหนักบรรทุก  โช้คอัพเป็นตัวหน่วงการเคลื่อนที่ขึ้นและลงของรถยนต์  เพื่อให้รถยนต์ได้รับแรงสะเทือนน้อยที่สุด  และคอยควบคุมล้อรถยนต์ให้สัมผัสกับพื้นผิวของถนนขณะรถวิ่ง
     3. หลีกเลี่ยงสภาพถนนทีมีสภาพไม่ดี  เป็นหลุมเป็นบ่อ
     4. การขับรถตกหลุมแรง ๆ หรือขับด้วยความเร็วขึ้น-ลงลูกระนาด  ทำให้อายุการใช้งานของโช้คอัพสั้นลง
     5. หลังการติดตั้งโช้คอัพใหม่ควรขับรถบนถนนเรียบประมาณ 300 - 500 กิโลเมตร  เพื่อเป็นการวอร์มโช้คอัพ
     6. เมื่อเปลี่ยนโช้คอัพใหม่อาจจะทำให้การรับรู้ถึงความรู้สึกของการขับขี่เปลี่ยนไป  ให้ขับรถสักประมาณ   300 - 500 กิโลเมตรก่อน 

ถ้ายังมีอาการผิดปกติอยู่ให้ปรึกษาช่างผู้ชำนาญ
     7.  หลังการติดตั้งโช้คอัพใหม่ต้องผ่านการตั้งศูนย์ล้อด้วยเสมอ
     8.  การเปลี่ยนโช้คอัพใหม่  จะคำนึงถึงความปลอดภัยและเกาะถนนที่ดีเยี่ยม ดังนั้นความรู้สึกนุ่มนวลในการขับขี่อาจไม่ดีนักตรงกันข้าม หากต้องการความนุ่มนวลการยึดเกาะถนนอาจจะลดน้อยลง
     9.  การกดตัวถังรถไม่สามารถบอกได้ว่าโช้คอัพอยู่ในสภาพดีหรือเสีย  เนื่องจากรถบางรุ่นถูกออกแบบมาเพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่  ดังนั้นเมื่อทำการทดสอบโดยการขย่มแล้วปล่อย  จะรู้สึกว่ารถนั้นใช้เวลา 2 - 3 ครั้งก่อนจะหยุด แต่ไม่ได้หมายความว่ารถคันที่ทดสอบนั้นโช้คชำรุดหรือไม่ ในทางตรงกันข้ามในการเคลื่อนตัวของโช้คครั้งหรือสองครั้ง  ก็ไม่ได้หมายความว่าโช้คนั้นจะดี เพราะรถยนต์แต่ละรุ่นวิศวกรออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป  เช่น  รถแข่ง  รถสปอร์ต  รถรีมูซีน หรือรถส่วนบุคคลและรถกระบะ
     10. ปัจจุบันมีโช้คอัพให้เลือกใช้หลากหลายประเภท  ดังนั้นควรสอบถามคุณสมบัติต่าง ๆ ของโช้คอัพแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นถึงรายละเอียดสมรรถนะที่เหมาะสมกับพฤติกรรม ในการขับขี่ของผู้ใช้  กรณีเลือกประเภทของโช้คไม่ตรงกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้อาจทำให้ รู้สึกได้ว่า  การขับขี่นั้นไม่เป็นไปตามคาดหวัง เช่น เลือกโช้คอัพที่ใช้กับรถสปอร์ต  คุณสมบัติยึดเกาะถนนดีมีเสถียรภาพที่ความเร็วสูง ๆ มาใส่ในรถรีมูซีน  ซึ่งผู้ขับต้องการความนุ่มนวลในการขับขี่สิ่งที่จะได้รับจะเป็นไปในทางตรง กันข้ามเป็นต้น

 


< ย้อนกลับ
Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด