Knowledge

ความรู้เรื่องผ้าเบรก (Brake Knowledge)


ความเรียบของผิวจานเบรกมีผลต่อประสิทธิภาพการเบรก
 

             จานเบรกและคาลิปเปอร์  เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากในการหยุดรถ  ประสิทธิภาพของการเบรกที่ดีนอกจากจะขึ้นอยู่กับผ้าเบรกแล้ว  ยังขึ้นกับความสมบูรณ์ของชุดคาลิปเปอร์  และความเรียบของจานเบรกด้วย  เพื่อให้ผ้าเบรกและจานเบรกทำงานได้สมบูรณ์ที่สุด  ในการเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทุกครั้งควรตรวจดูความเรียบของจานเบรกทุกครั้ง  หากผิวหน้าจานเบรกมีรอยขูดขีดมากผิดปกติ  ผู้ใช้รถควรปรับผิวหน้าจานเบรกให้เรียบร้อย  หากจานเบรกผิดเบี้ยวหรือแตกหัก  ควรเปลี่ยนจานเบรกใหม่ทันที


< ย้อนกลับ
Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด