Knowledge

ความรู้เรื่องน้ำมันเครื่อง (Lube Knowledge)


ส่วนผสมโดยประมาณในการผลิตน้ำมันหล่อลื่น
 

 

                             

 

      

น้ำมันพื้นฐาน

  • คุณสมบัติของสารหล่อลื่นขึ้นอยู่กับน้ำมันพื้นฐานเป็นหลัก
  • เป็นองค์ประกอบหลักของสารหล่อลื่น

สารเพิ่มคุณภาพ

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักร
  • ช่วยเพิ่ม และรักษาคุณภาพ น้ำมันพื้นฐานเอาไว้
น้ำมันหล่อลื่น

 

  •  หล่อลื่น ป้องกันการสึกหรอลดแรงเสียดทาน​
  •  รักษาความสะอาดภายในเครื่องยนต์

 

 

< ย้อนกลับ
Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด