Knowledge

ความรู้เรื่องยาง (Tire Knowledge)


สัญลักษณ์แสดงขีดจำกัดความเร็ว
 

เป็นสัญลักษณ์ซึ่งบ่งบอกถึงขีดจำกัดความเร็วสูงสุดของยางที่สอดคล้องเหมาะสมกับความสามารถในการรับน้ำหนัก

สำหรับยางบางขนาดที่มีการแสดงสัญลักษณ์ขีดจำกัดความเร็วไว้เป็นตัวอักษร Z โดยรวมอยู่ในการบอกขนาดยางและไม่มีดัชนีการรับ น้ำหนักนั้นสามารถใช้ความเร็วได้มากกว่า 240 ก.ม./ช.ม.


< ย้อนกลับ
Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด