Knowledge

ความรู้เรื่องยาง (Tire Knowledge)


ยางแก้มสูง กับยางแก้มเตี้ยอันไหนดีกว่ากัน
 

แก้มยางสูง VS แก้มยางต่ำ เลือกยังไงให้เหมาะสม
แก้มยางทั้ง 2 ประเภทต่างมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกัน ยางแก้มสูง กับยางแก้มเตี้ยอันไหนดีกว่ากัน ถ้าคุณเป็นคนหนึ่ง ที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเลือกใช้ยางแก้มสูงหรือยางแก้มเตี้ยสำหรับรถของคุณ    ดังนั้นเราจึงควรเลือกยางให้เหมาะสมกับรถ และการใช้งาน   

ควร พิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้

ยางแก้มเตี้ย  จะให้การทรงตัว ยึดเกาะถนนเพิ่มขึ้น และแม่นยำในการควบคุมบังคับทิศทาง หรือ การเข้าโค้ง แต่ก็จะมี ความกระด้างมากขึ้น เนื่องจากยางแก้มเตี้ยจะซึมซับแรงสั่นสะเทือนจากพื้น ได้น้อยลง กระทะล้ออาจคด หรือแตกได้ง่าย และที่สำคัญมีราคาแพงกว่ายางแก้มสูงด้วย

ยางแก้มสูง จะช่วยให้การขับขี่รถของคุณนุ่มนวล เนื่องจากยางแก้มสูง จะช่วยซึมซับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนได้ดี รวมทั้ง ป้องกันกระทะล้อคดหรือแตก และที่สำคัญคือ ราคาไม่แพง ซึ่งยางแก้มสูงนี้ เหมาะกับรถยนต์ที่มีลักษณะการใช้งานแบบปกติ ความเร็วระดับปานกลางถึงสูงแต่ไม่สูงมาก

ดังนั้น ผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านก็ควรพิจารณาเลือกยางให้เหมาะสมกับรถยนต์และลักษณะการขับขี่ของท่าน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และปลอดภัยในการใช้งานเป็นสำคัญ

 


< ย้อนกลับ
Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด