Knowledge

ความรู้เรื่องยาง (Tire Knowledge)


การเปลี่ยนขนาดยาง
 
ข้อคำนึงการเปลี่ยนยาง
โดยปกติแล้ว ยางที่ติดรถออกมาจากโรงงานประกอบของรถแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนั้น เป็นยางที่เหมาะสมกับการใช้งานที่สุดที่ทาง บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ทดสอบแล้วแต่เนื่องจากผู้ขับขี่แต่ละรายอาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น ต้องการให้เกาะถนนดีขึ้นเมื่อ ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่าปกติ เพื่อความนุ่มนวลที่เพิ่มมากขึ้นผู้ขับขี่จึงต้องการเปลี่ยนขนาดยางให้เหมาะสม และตรงกับลักษณะการ ใช้งาน ซึ่งการเปลี่ยนยางใหม่แทนยางชุดเก่าให้มีขนาดที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง โดยการเปลี่ยนขนาดยางที่ขนาด ยางเส้นใหม่ มีความแตกต่างไปจากขนาดเดิมนั้น มีสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงอยู่ 2 ประการ คือ
1) ความสามารถในการรับน้ำหนัก ต้องใกล้เคียงขนาดเดิม

2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของยาง ต้องใกล้เคียงขนาดเดิม
การเปลี่ยนขนาดยางไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดผลเสีย ดังนี้
ขนาดยางเล็กไป
- ความสามารถในการรับน้ำหนักลดลง
- สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
- มาตรวัดความเร็วคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
 
ขนาดยางใหญ่ไป
- ยางเสียดสีกับส่วนหนึ่งส่วนใดของรถ
- พวงมาลัยหนักขณะใช้ความเร็วต่ำ
- มาตรวัดความเร็วคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
 
 
ขนาดยาง 165
R13
185/70
R013
205/60
R13
185/65
R14
195/60
R14
195/55
R15
205/50
R15
ซีรี่ส์ 80 70 60 65 60 55 50
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ยาง (มม.)
594 590 576 596 590 595 587

ความสามารถใน
การรับนํ้าหนัก
สูงสุด (ก.ก./เส้น)

475 515 515 515 515 487 515
คาวมดันลมยาง
สูงสุด
(ปอนด์/ต.ร.น.)
33 36 36 36 36 36 36
82 ( 80 ) ซีรีส์ 82 ( 70 ) ซีรีส์ ขนาดที่สามารถใช้แทนกันได้
65 ซีรีส์ 60 ซีรีส์
- 145/70R12 155/65R12 165/60R12
    145/65R13 155/60R13
135R12 ( 135/80R12 ) 155/70R12 155/65R13 165/60R13
145R12 ( 145/80R12 ) 165/70R12 165/65R13 175/60R13
    175/65R13 185/60R13
155R12 ( 155/80R12 ) 175/70R12 175/65R13 185/60R13
      195/60R13
135R13 ( 135/80R13 ) 155/70R13 165/65R13 175/60R13
    175/65R13 185/60R13
      165/60R14
145R13 ( 145/80R13 ) 165/70R13 175/65R13 185/60R13
    185/65R13 195/60R13
    165/65R14 175/60R14
    175/65R14 185/60R14
155R13 ( 155/80R13 ) 175/70R13 185/65R13 195/60R13
    195/65R13 205/60R13
    175/65R14 185/60R14
    185/65R14 195/60R14
165R13 (165/80R13 ) 185/70R13 195/65R13 205/60R13
    185/65R14 215/60R13
    195/65R14 195/60R14
      205/60R14
      215/60R14
175R13 (175/80R13 ) 195/70R13 195/65R14 215/60R13
    205/65R14 225/60R13
      215/60R14
155R14 ( 155/80R14 ) 175/70R14 185/65R14 195/60R14
    195/65R14 205/60R14
    185/65R15 215/60R14
      185/60R15
      195/60R15
165R14 ( 165/80R14 ) 185/70R14 195/65R14 205/60R14
    205/65R14 215/60R14
    185/65R15 195/60R15
    195/65R15 205/60R15
175R14 ( 175/80R14 ) 195/70R14 205/65R14 215/60R14
    195/65R14 225/60R14
    205/65R15 205/60R15
      215/60R15
185R14 ( 185/80R14 ) 205/70R14 215/65R14 225/60R14
    205/65R15 215/60R15
    215/65R15  
- 195/70R15 205/65R15 -
    215/65R15  
- 205/70R15 215/65R15 225/60R16
65 ซีรีส์ ขนาดที่สามารถใช้แทนกันได้
60 ซีรีส์ 55 ซีรีส์ 50 ซีรีส์
165/65R14 175/60R14 185/55R14 195/50R15
  185/60R14 195/55R14  
175/65R14 185/60R14 195/55R14 195/50R15
  195/60R14 185/55R15 205/50R15
    195/55R15 215/50R15
185/65R14 195/60R14 205/55R15 205/50R15
  205/60R14   215/50R15
195/65R14 215/60R14 215/55R15 215/50R15
      225/50R15
215/65R14 225/60R14 - -
  215/60R15    
185/65R15 195/60R15 205/55R15 205/50R16
  205/60R15 215/55R15 225/50R16
    205/55R16  
195/65R15 205/60R15 215/55R15 225/50R15
  215/60R15 215/55R16 215/50R16
      225/50R16
205/65R15 - 225/55R16 245/50R16
60 ซีรีส์ ขนาดที่สามารถใช้แทนกันได้
55 ซีรีส์ 50 ซีรีส์
175/60R14 185/55R14 195/50R15
  195/55R14  
185/60R14 195/55R14 195/50R15
  185/55R15 205/50R15
  195/55R15  
195/60R14 - 205/50R15
    215/50R15
215/60R14 215/55R15 225/50R15
185/60R15 195/55R15 205/50R15
  205/55R15 215/50R15
    205/50R16
195/60R15 205/55R15 205/50R16
  215/55R15 225/50R16
  205/55R16  
205/60R15 215/55R15 225/50R15
  215/55R16 215/50R16
    225/50R16
215/60R15 225/55R16 -
215/60R16 225/55R16 225/50R17
60 ซีรีส์ ขนาดที่สามารถใช้แทนกันได้
45 ซีรีส์ 40 ซีรีส์
195/60R14 205/45R16 -
  215/45R16  
205/60R14 215/45R16 -
  225/45R16  
215/60R14 225/45R16 -
  245/45R17  
225/60R14 245/45R16 -
185/60R15 205/45R16 -
  215/45R16  
195/60R15 215/45R16 -
  225/45R16  
205/60R15 225/45R16 245/40R17
  225/45R17  
  215/45R17  
215/60R15 245/45R16 245/40R17
  235/45R17  
225/60R15 245/45R16 -
  235/45R17  
  245/45R17  
235/60R15 245/45R17 245/40R17
  255/45R17  
215/60R16 245/45R16 -
  235/45R17  
  245/45R17  
225/60R16 245/45R17 -
235/60R16 255/45R17 -
55 ซีรีส์ ขนาดที่สามารถใช้แทนกันได้
50 ซีรีส์
195/55R14 195/50R15
  205/50R15
185/55R15 195/50R15
  205/50R15
195/55R15 205/50R15
  215/50R15
  205/50R16
205/55R15 215/50R15
  205/50R16
  215/50R16
215/55R15 225/50R15
  215/50R16
  225/50R16
205/55R16 215/50R16
  225/50R16
215/55R16 215/50R16
  225/50R16
  225/50R17
225/55R16 245/50R16
  225/50R17
55 ซีรีส์ ขนาดที่สามารถใช้แทนกันได้
45 ซีรีส์ 40 ซีรีส์
205/55R14 205/45R16 -
  215/45R16  
185/55R15 205/45R16 -
195/55R15 205/45R16 -
  215/45R16  
205/55R15 215/45R16 -
  225/45R16  
215/55R15 225/45R16 245/40R17
  245/45R16  
  215/45R17  
225/55R15 225/45R16 245/40R17
  245/45R16  
  225/45R17  
  235/45R17  
205/55R16 225/45R16 225/40R18
  215/45R17  
  225/45R17  
215/55R16 225/45R16 245/40R17
  245/45R16 225/40R18
  225/45R17 235/40R18
  235/45R17  
225/55R16 245/45R16 245/40R17
  235/45R17 235/40R18
  245/45R17  
245/55R16 255/45R17 265/40R17
50 ซีรีส์ ขนาดที่สามารถใช้แทนกันได้
45 ซีรีส์ 40 ซีรีส์
195/50R15 205/45R16 -
205/50R15 205/45R16 -
  215/45R16  
215/50R15 215/45R16 -
  225/45R16  
225/50R15 225/45R16 -
205/50R16 215/45R16 -
  225/45R16  
215/50R16 225/45R16 245/40R17
  245/45R16 225/40R18
  215/45R17  
  225/45R17  
225/50R16 225/45R16 245/40R17
  245/45R16 235/40R18
  225/45R17  
  235/45R17  
235/50R16 245/45R16 245/40R17
  235/45R17 255/40R17
  245/45R17  
245/50R16 245/45R17 265/40R17
  255/45R17  
255/50R16 255/45R17 265/40R17
205/50R17 215/45R17 225/40R18
  225/45R17 245/40R17
215/50R17 215/45R17 225/40R18
  225/45R17 235/40R18
  235/45R17 245/40R17
225/50R17 235/45R17 235/40R18
  245/45R17  
คำแนะนำ:
1) ตารางการเปลี่ยนขนาดยางนี้ จะต้องพิจารณาใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของกระทะล้อ
และสภาพการใช้งานของรถยนต์แต่ละคัน
2) ควรตรวจสอบถึงข้อแนะนำการเลือกใช้ยางของผู้ผลิตรถยนต์ ก่อนทำการเปลี่ยนไปใช้
ยางขนาดใหม่

< ย้อนกลับ
Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด