Knowledge

เคล็ดลับการขับขี่รถยนต์ให้ปลอดภัย (Safety Driving Tips)

ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคน ควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในการควบคุมและบังคับยานพาหนะ รวมทั้งยังต้องเป็นผู้ขับขี่ที่มีทัศนคติที่ดีในการขับขี่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพรถ สภาพถนน สภาพอากาศ ผู้ขับขี่รถคันอื่น หรือแม้แต่คนเดินถนน จึงจะสามารถทำให้ขับขี่ได้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยในที่สุด

Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด