เรื่องน่ารู้

เคล็ดลับการบำรุงรักษารถยนต์ (Car Maintenance Tips)

การดูแลรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม และช่วยยืดอายุการใช้งานของรถ รวมทั้งยังช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้จากรถที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน

 

เคล็ดลับการขับขี่รถยนต์ให้ปลอดภัย (Safety Driving Tips)

ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคน ควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในการควบคุมและบังคับยานพาหนะ รวมทั้งยังต้องเป็นผู้ขับขี่ที่มีทัศนคติที่ดีในการขับขี่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพรถ สภาพถนน สภาพอากาศ ผู้ขับขี่รถคันอื่น หรือแม้แต่คนเดินถนน จึงจะสามารถทำให้ขับขี่ได้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยในที่สุด

ความรู้เรื่องยาง (Tire Knowledge)

"แอค" ขอแนะนำ ความรู้เรื่องยาง (Tire Knowledge) เพื่อให้ผู้ขับขี่่รถยนต์ทุกคน มีความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่่ยวกับ ยางรถยนต์  ทางBridgestone ให้ความสำคัญเรื่องยาง   ต้องการให้ขับขี่ใช้ยางได้มีประสิทธิ์ภาพ สามารถปลอดภัยบนท้องถนน

ความรู้เรื่องน้ำมันเครื่อง (Lube Knowledge)

 

"แอค" ขอแนะนำความรู้เรื่องน้ำมันเครื่อง(Lube Knowledge) เพื่อให้ผู้ขับขี่่รถยนต์ทุกคน มีความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่่ยวกับน้ำมันเครื่อง

และการเลือกน้ำเครื่องที่เหมาะสมกับรถของคุณ

ความรู้เรื่องผ้าเบรก (Brake Knowledge)

"แอค"  ขอแนะนำความรู้เรื่องเบรก (Brake Knowledge)  เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคน มีความเข้าใจในความรู้พื้นฐาน 

เกี่่ยวกับผ้าเบรก  และการเลือกผ้าเบรก ที่เหมาะสมกับรถของคุณ

ความรู้เรื่องโช้คอัพ (Shock Knowledge)

"แอค" ขอแนะนำความรู้เรื่องโช้คอัพ (Shock Knowledge) เพื่อให้ผู้ขับขี่่รถยนต์ทุกคน มีความเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่่ยวกับ

โช้คอัพ และการเลือกโช้คอัพเหมาะสมกับรถของคุณ

ความรู้เรื่องไส้กรอง (Filter Knowledge)

Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด