News & Activities

News

ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ “แอค” ลงนามบันทึกข้อตกลง
8/9/2558 11:18:31

ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ “แอค” ลงนามบันทึกข้อตกลง 1 ก.ย. 2555

  เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ภายใต้เครื่องหมายการค้า A.C.T (“แอค”) นำโดย นายวินิจ ปรุงพาณิช กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (Flagship Project) หรือ CSR-DIW เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาดดำเนินการตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม และมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายสุภาพ คลี่กระจาย ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมคอนแวนชั่น โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที เข้าร่วมลงนามในกลุ่ม CSR-DIW for Beginner กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมรายใหม่ที่สนใจเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามมาตรฐาน CSR-DIW โดยฝึกการทำโครงการ CSR-DIW เบื้องต้นในหัวข้อด้านสิ่งแวดล้อม หรือการพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการบริการเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และห่วงใยสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน

< ย้อนกลับ
Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด