News & Activities

News

ครั้งแรก! ที่น้ำมันเครื่องกล้ารับประกันเครื่องยนต์กับแอค
10/3/2559 16:26:57

 “เชลล์” มั่นใจเปิดตัวโปรแกรมรับประกันเครื่องยนต์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กับลูกค้าที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง หรือน้ำมันหล่อลื่นรุ่นท็อป “เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า” ที่มาพร้อมเทคโนโลยีเพียวพลัส และน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ “เชลล์ เฮลิกส์ HX8” ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เชลล์ เฮลิกส์ ออยล์ เชนจ์ พลัส และศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ บริดจสโตน เอ.ซี.ที ทั่วประเทศ 

พิเศษ! สำหรับลูกค้า 500 ท่านแรก

รับฟรี* บริการให้ความช่วยเหลือบนท้องถนน เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 1,890 บาท

 เงื่อนไขและข้อกำหนด

ลูกค้าที่ซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า หรือ เชลล์ เฮลิกส์ HX8 และลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมการรับประกันเครื่องยนต์โดย เชลล์ เฮลิกส์ บนเว็บไซต์  www.shell.co.th/warranty ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 500 ท่านแรก จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ บริการให้ความช่วยเหลือบนท้องถนน โดย AXA Assistance เป็นระยะเวลา 1 ปี (นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามที่ได้ให้ข้อมูลผ่านการลงทะเบียนทางเว็บไซต์) มูลค่า 1,890 บาท จากเชลล์ฟรี ลูกค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจะได้รับการติดต่อจากทาง AXA Assistance เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมเป็นสมาชิก บริการให้ความช่วยเหลือบนท้องถนน และแจ้งรายละเอียดของบริการ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

รายละเอียดของบริการให้ความช่วยเหลือบนท้องถนนโดย AXA Assistance

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้เป็นการบริการในกรณีที่รถยนต์ของท่านขัดข้อง หรือขับเคลื่อนไม่ได้อันเนื่องมาจากรถเสียฉุกเฉิน  ในขณะที่ท่านขับรถยนต์อยู่บนท้องถนน  การบริการนี้จะให้บริการทุกที่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ยกเว้นตามเกาะต่างๆ แต่ไม่รวมถึงเกาะภูเก็ตและสมุย หรือในพื้นที่ส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำรถเข้าไปบริการ

1. บริการจัดส่งช่างซ่อมรถยนต์ฉุกเฉินเบื้องต้น

หากรถยนต์ของท่านสมาชิกเสียในขณะที่ขับขี่อยู่บนท้องถนน หรือสถานที่ส่วนบุคคล และการดำเนินการแก้ไขสามารถให้บริการได้ AXA Assistance จะจัดส่งช่างซ่อมตามที่สมาชิกร้องขอ โดยคุ้มครองค่าแรงและค่าเดินทางของช่างสูงสุด 1,500 บาทต่อเหตุการณ์ และให้ความคุ้มครองไม่จำกัดจำนวนเหตุการณ์ต่อปี  ความคุ้มครองจะไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรืออะไหล่ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง

2. บริการรถยก-ลากฉุกเฉิน

หากรถยนต์ของท่านสมาชิกไม่สามารถซ่อมแซมบนท้องถนนได้  AXA Assistance จะทำการจัดหารถยกเพื่อทำบริการยกลากไปยังศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถที่ท่านต้องการ และคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการยกลากสำหรับระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อเหตุการณ์ของการให้บริการ และคุ้มครองไม่จำกัดจำนวนเหตุการณ์ต่อปี  หากการบริการมีระยะทางเกินกว่า 30 กิโลเมตร ทาง AXA Assistance จะคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 30 บาท หรือเป็นอัตราค่าบริการเหมาจ่าย ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง

3. บริการประสานงานช่างกุญแจรถยนต์ฉุกเฉิน

หากท่านสมาชิกไม่สามารถเปิดประตูรถได้ เนื่องจากประตูรถล็อกโดยอุบัติเหตุ AXA Assistance จะจัดหาช่างกุญแจเพื่อให้ความช่วยเหลือในการเปิดรถ ณ จุดเกิดเหตุ  โดยคุ้มครองค่าแรงและค่าเดินทางของช่างสูงสุด 1,500 บาทต่อเหตุการณ์ และให้ความคุ้มครองสูงสุด 1 เหตุการณ์ต่อปี  ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง

4. บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน

หากรถยนต์ของท่านสมาชิกไม่สามารถขับเคลื่อนได้อันเป็นผลเนื่องมาจากน้ำมันหมดฉุกเฉินขณะขับขี่อยู่บนท้องถนน เมื่อท่านสมาชิกร้องขอ AXA Assistance จะบริการประสานงานจัดหาเจ้าหน้าที่นำส่งน้ำมัน รวมถึงน้ำมันไม่เกินจำนวน 10 ลิตรต่อเหตุการณ์ของการบริการเพื่อให้ท่านสามารถขับรถไปยังศูนย์บริการน้ำมันที่อยู่ใกล้ต่อไปได้ และให้ความคุ้มครองสูงสุด 1 ครั้งต่อปี

5. การให้คำแนะนำโดยช่างเทคนิค

หากรถยนต์ของท่านสมาชิกเสียในขณะที่ขับขี่อยู่บนท้องถนน และต้องการคำปรึกษาเบื้องต้น ท่านสมาชิกสามารถติดต่อ AXA Assistance เพื่อขอคำแนะนำจากช่างรถยนต์ของ AXA Assistance ได้

6. บริการการเดินทางที่ต่อเนื่อง

ในกรณีที่รถยนต์ของท่านสมาชิกเกิดเสียฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง AXA Assistance จะจัดหาบริการให้ท่านสมาชิกตามสิทธิประโยชน์ดังนี้

6.1 จัดหายานพานะอื่น หรือจัดหาบริการเช่ารถยนต์ ตามที่ท่านสมาชิกร้องขอ โดยค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

6.2 บริการจองโรงแรมที่พัก   AXA Assistance จะประสานงานจัดหาและทำการจองโรงแรมที่พักตามที่ท่านสมาชิกร้องขอ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

เงื่อนไขการให้บริการ:

บริการความช่วยเหลือข้างต้น จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้

AXA Assistance จะต้องเป็นผู้ที่จัดการส่งช่างหรือรถยก-ลากให้แก่ท่านสมาชิกเอง  หากท่านสมาชิกจำเป็นที่จะต้องเรียกใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่น ท่านสมาชิกจะต้องได้รับการยินยอมจาก AXA Assistance ก่อนการรับบริการ  AXA Assistance จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สำหรับการจัดส่งหรือส่งกลับยานพาหนะของท่านสมาชิก และยานพาหนะอื่นๆ เช่น รถเช่าที่ท่านสมาชิกใช้บริการ  AXA Assistance จะไม่รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสียหายของสินค้าหรือสินค้าใด ๆ ที่บรรทุกอยู่บนยานพาหนะ  AXA Assistance จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ หากเกิดขึ้นจากรถเสียที่มีการบรรทุกเกินน้ำหนัก หรือมีการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่กำหนดตามข้อกำหนดของผู้ผลิตรถยนต์  หรือเหตุสืบเนื่องมาจากการแข่งขันหรือการแข่งรถทุกชนิด  AXA Assistance จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายของเครื่องยนต์ที่เกิดขึ้นในส่วนของรถเช่าหรือยานพานะที่ให้เช่า แม้ว่าจะเป็นการจัดการบริการเช่ารถโดย AXA Assistance AXA Assistance จะไม่รับผิดชอบในการให้การบริการซ่อมแซมรถเสียฉุกเฉินและบริการรถยก ในกรณีที่ไม่มีท่านสมาชิกหรือผู้แทนของสมาชิกอยู่ที่รถยนต์ที่รับบริการ  การทุจริตหรือการเปลี่ยนแปลงเอกสารใด ๆ ในบางส่วนหรือทั้งหมด  AXA Assistance จะยุติความรับผิดชอบในการให้บริการในทันที

 

พิเศษ! สำหรับลูกค้า 500 ท่านแรก

รับฟรี* บริการให้ความช่วยเหลือบนท้องถนน เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 1,890 บาท

'เงื่อนไขและข้อกำหนด

  • ลูกค้าที่ซื้อและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า หรือ เชลล์ เฮลิกส์ HX8 และลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมการรับประกันเครื่องยนต์โดย เชลล์ เฮลิกส์ บนเว็บไซต์ www.shell.co.th/warranty ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 500 ท่านแรก จะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ บริการให้ความช่วยเหลือบนท้องถนน โดย AXA Assistance เป็นระยะเวลา 1 ปี (นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตามที่ได้ให้ข้อมูลผ่านการลงทะเบียนทางเว็บไซต์) มูลค่า 1,890 บาท จากเชลล์ฟรี
  • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจะได้รับการติดต่อจากทาง AXA Assistance เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมเป็นสมาชิก บริการให้ความช่วยเหลือบนท้องถนน และแจ้งรายละเอียดของบริการ
  • สิทธิประโยชน์ที่ได้รับไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

รายละเอียดของบริการให้ความช่วยเหลือบนท้องถนนโดย AXA Assistance

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนี้เป็นการบริการในกรณีที่รถยนต์ของท่านขัดข้อง หรือขับเคลื่อนไม่ได้อันเนื่องมาจากรถเสียฉุกเฉิน  ในขณะที่ท่านขับรถยนต์อยู่บนท้องถนน  การบริการนี้จะให้บริการทุกที่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ยกเว้นตามเกาะต่างๆ แต่ไม่รวมถึงเกาะภูเก็ตและสมุย หรือในพื้นที่ส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำรถเข้าไปบริการ

1. บริการจัดส่งช่างซ่อมรถยนต์ฉุกเฉินเบื้องต้น

หากรถยนต์ของท่านสมาชิกเสียในขณะที่ขับขี่อยู่บนท้องถนน หรือสถานที่ส่วนบุคคล และการดำเนินการแก้ไขสามารถให้บริการได้ AXA Assistance จะจัดส่งช่างซ่อมตามที่สมาชิกร้องขอ โดยคุ้มครองค่าแรงและค่าเดินทางของช่างสูงสุด 1,500 บาทต่อเหตุการณ์ และให้ความคุ้มครองไม่จำกัดจำนวนเหตุการณ์ต่อปี  ความคุ้มครองจะไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรืออะไหล่ (ถ้ามี) ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง

2. บริการรถยก-ลากฉุกเฉิน

หากรถยนต์ของท่านสมาชิกไม่สามารถซ่อมแซมบนท้องถนนได้  AXA Assistance จะทำการจัดหารถยกเพื่อทำบริการยกลากไปยังศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถที่ท่านต้องการ และคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการยกลากสำหรับระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อเหตุการณ์ของการให้บริการ และคุ้มครองไม่จำกัดจำนวนเหตุการณ์ต่อปี  หากการบริการมีระยะทางเกินกว่า 30 กิโลเมตร ทาง AXA Assistance จะคิดค่าบริการกิโลเมตรละ 30 บาท หรือเป็นอัตราค่าบริการเหมาจ่าย ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง

3. บริการประสานงานช่างกุญแจรถยนต์ฉุกเฉิน

หากท่านสมาชิกไม่สามารถเปิดประตูรถได้ เนื่องจากประตูรถล็อกโดยอุบัติเหตุ AXA Assistance จะจัดหาช่างกุญแจเพื่อให้ความช่วยเหลือในการเปิดรถ ณ จุดเกิดเหตุ  โดยคุ้มครองค่าแรงและค่าเดินทางของช่างสูงสุด 1,500 บาทต่อเหตุการณ์ และให้ความคุ้มครองสูงสุด 1 เหตุการณ์ต่อปี  ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง

4. บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน

หากรถยนต์ของท่านสมาชิกไม่สามารถขับเคลื่อนได้อันเป็นผลเนื่องมาจากน้ำมันหมดฉุกเฉินขณะขับขี่อยู่บนท้องถนน เมื่อท่านสมาชิกร้องขอ AXA Assistance จะบริการประสานงานจัดหาเจ้าหน้าที่นำส่งน้ำมัน รวมถึงน้ำมันไม่เกินจำนวน 10 ลิตรต่อเหตุการณ์ของการบริการเพื่อให้ท่านสามารถขับรถไปยังศูนย์บริการน้ำมันที่อยู่ใกล้ต่อไปได้ และให้ความคุ้มครองสูงสุด 1 ครั้งต่อปี

5. การให้คำแนะนำโดยช่างเทคนิค

หากรถยนต์ของท่านสมาชิกเสียในขณะที่ขับขี่อยู่บนท้องถนน และต้องการคำปรึกษาเบื้องต้น ท่านสมาชิกสามารถติดต่อ AXA Assistance เพื่อขอคำแนะนำจากช่างรถยนต์ของ AXA Assistance ได้

6. บริการการเดินทางที่ต่อเนื่อง

ในกรณีที่รถยนต์ของท่านสมาชิกเกิดเสียฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง AXA Assistance จะจัดหาบริการให้ท่านสมาชิกตามสิทธิประโยชน์ดังนี้

6.1 จัดหายานพานะอื่น หรือจัดหาบริการเช่ารถยนต์ ตามที่ท่านสมาชิกร้องขอ โดยค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

6.2 บริการจองโรงแรมที่พัก   AXA Assistance จะประสานงานจัดหาและทำการจองโรงแรมที่พักตามที่ท่านสมาชิกร้องขอ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นท่านสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด

เงื่อนไขการให้บริการ:

บริการความช่วยเหลือข้างต้น จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการดังต่อไปนี้

  1. AXA Assistance จะต้องเป็นผู้ที่จัดการส่งช่างหรือรถยก-ลากให้แก่ท่านสมาชิกเอง  หากท่านสมาชิกจำเป็นที่จะต้องเรียกใช้บริการจากผู้ให้บริการอื่น ท่านสมาชิกจะต้องได้รับการยินยอมจาก AXA Assistance ก่อนการรับบริการ
  2. AXA Assistance จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สำหรับการจัดส่งหรือส่งกลับยานพาหนะของท่านสมาชิก และยานพาหนะอื่นๆ เช่น รถเช่าที่ท่านสมาชิกใช้บริการ
  3. AXA Assistance จะไม่รับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความเสียหายของสินค้าหรือสินค้าใด ๆ ที่บรรทุกอยู่บนยานพาหนะ
  4. AXA Assistance จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ หากเกิดขึ้นจากรถเสียที่มีการบรรทุกเกินน้ำหนัก หรือมีการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่กำหนดตามข้อกำหนดของผู้ผลิตรถยนต์  หรือเหตุสืบเนื่องมาจากการแข่งขันหรือการแข่งรถทุกชนิด
  5. AXA Assistance จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือความเสียหายของเครื่องยนต์ที่เกิดขึ้นในส่วนของรถเช่าหรือยานพานะที่ให้เช่า แม้ว่าจะเป็นการจัดการบริการเช่ารถโดย AXA Assistance
  6. AXA Assistance จะไม่รับผิดชอบในการให้การบริการซ่อมแซมรถเสียฉุกเฉินและบริการรถยก ในกรณีที่ไม่มีท่านสมาชิกหรือผู้แทนของสมาชิกอยู่ที่รถยนต์ที่รับบริการ
  7. การทุจริตหรือการเปลี่ยนแปลงเอกสารใด ๆ ในบางส่วนหรือทั้งหมด  AXA Assistance จะยุติความรับผิดชอบในการให้บริการในทันที

 

< ย้อนกลับ
Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด