News & Activities

News

ประธานกรรมการบริหารบริษัทบริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุนจากบีโอไอ
4/1/2559 14:10:28

ประธานกรรมการบริหารบริษัทบริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุนจากบีโอไอ

ประเทศไทย ( 2 ธันวาคม 2558) - มร.มาซาอากิ สึยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและตัวแทนคณะกรรมการบริหาร บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  หรือ บีโอไอ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ที่ปรึกษาการลงทุนกิตติมศักดิ์” หรือ HIA -Honorary Investment Advisor เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนแก่บีโอไอ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่งการลงทุนในเขตเศรษฐกิจทั้งระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระดับโลก

มร.มาซาอากิ สึยะ กล่าวหลังจากได้รับตำแหน่งจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ว่า “ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุนจากบีโอไอในครั้งนี้ บริดจสโตนได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่าครึ่งศตวรรษ ธุรกิจของเราในประเทศไทยในขณะนี้ครอบคลุมทั้งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, การทดสอบยาง, การผลิต, การตลาดและการจัดจำหน่าย รวมถึงอุปกรณ์กีฬาและวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง ในนามของบริดจสโตน ผมขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่เพียงเฉพาะภาครัฐ,ชุมชน, คู่ค้าทางธุรกิจ,ลูกค้า,ผู้จัดจำหน่าย พนักงานและเพื่อนๆ ที่ได้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเราด้วยดีตลอดมา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา, สร้างสรรค์, ผลิตสินค้าและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง”

บริดจสโตนได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งในภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมาเป็นเวลาอันยาวนาน นับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารของบริษัทฯได้รับตำแหน่งกิตติมศักดิ์ดังกล่าว  ทั้งนี้บริดจสโตนยังคงที่จะมุ่งมั่นพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างอนาคตที่เข้มแข็งและมั่นคงต่อไป

< ย้อนกลับ
Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด