News & Activities

News

เปิดตัวศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ “แอค” เปิดสาขาใหม่ สาขามหาชัย จ.สมุทรสาคร
4/1/2561 16:58:15

                      มร.เคอิจิ อิชิเกะ กรรมการบริหาร บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ท ี(ประเทศไทย) จำกัด (ที 3 จากขวา) พร้อมด้วย นายธนวัฒน กิตติรัตนาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ (ที 2 จากขวา) นำทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความ ยินดีในโอกาสที “แอค” เปิดสาขาใหม ่สาขามหาชัย จ.สมุทรสาคร ภายใต้แนวคิดธุรกิจสีเขียว ความ ปลอดภัยคู่สิ่งแวดล้อม Safe & Green นายธนวัฒน กิตติรัตนาภรณ ์กล่าวว่า “การขยายศูนย์บริการ แอค สาขามหาชัย” ในครั้งนี้ นับว่าเป็นก้าวอย่างที่สําคัญ ทสะท้อนให้เห็นถึงความมงมนและการพัฒนาศักยภาพ ด้านการให้บริการของแอค เปิดสาขาใหม่ทุกแห่งต้องให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ในทุกขับ  ตอนของการบริการ เพอให้ลูกค้า ได้รับความสะดวกสบายและได้รับความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทั้ง การบริการทครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ “แอค” ดูแลรถ...ดูแลคุณ ทังนี้ได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมการขายพิเศษแก่ลูกค้าในช่วงเปิดสาขาใหม ่ อาทิ การจำหน่ายยางคุณภาพสูง บริการเปลี่ยนถ่าย  น้ำมันเครอง แบตเตอรี่ โช้คอัพ ผ้าเบรก ตรวจเช็คสภาพรถยนต์  โดยช่างมืออาชีพ พร้อมเครื่องมือทันสมัย ณ ศูนย์บำรุงรักษารถยนต ์ "แอค" สาขามหาชัย

                        บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย)จำกัด“แอค” เปิดสาขาใหม่ สาขามหาชัย จ.สมุทรสาคร ผู้ให้บริการศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า A.C.T (“แอค”) มาตรฐานระดับแนวหน้าด้วยรูปแบบการให้บริการครบวงจร อาทิ การจำหน่ายยางคุณภาพสูง บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ โช้คอัพ ผ้าเบรก ตรวจเช็คสภาพและบริการบำรุงรักษารถยนต์ ทั้งรถเก๋งและปิคอัพ จากทีมช่างและทีมบริการมืออาชีพ โดยปัจจุบันมีเครือข่ายสาขาทั้งสิ้น 71 สาขา  ทาง"แอค" มีความมุ่งมั่น  ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนของการบริการ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและได้รับความปลอดภัย ณ ศูนย์บำรุงรักษารถยนต์ สนใจสอบถามข้อมูลเพิมเติม กรุณาติดต่อ A.C.T Call Center โทร. 0-2704-7788  (08.00 – 20.00 น. ทุกวัน) หรือทางเว็บ

 

 

 

 

"แอค" สาขามหาชัย  “แอค” ดูแลรถ...ดูแลคุณ          “แอค” ดูแลรถ...ดูแลคุณ     

< ย้อนกลับ
Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด