ข่าวสาร & กิจกรรม

ข่าวสาร

ปตท.จับมือ บริดจสโตน เอ.ซี.ที.จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นในศูนย์บริการแอค
17/5/2561 16:19:36

ปตท. จับมือเป็นพันธมิตร บริดจสโตน เอ.ซี.ที. จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นในศูนย์บริการแอค เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจร่วมกันด้วยคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพการบริการแบบครบวงจร

รายละเอียดเพิ่มเติม


กิจกรรม

บรรยากาศวันส่งมอบ : กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมของเรา “ โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 2 ”
1/12/2560 11:31:25

รายละเอียดเพิ่มเติม


CSR

"Corporate Social Responsibility (CSR) A.C.T. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง A.C.T ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม
และการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน".

 

กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมของเรา “ โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 2 ”
      บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด หรือ แอคได้จัดทำโครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 2โดยสร้างโรงอาหารเพื่อน้องๆในศูนย์พัฒนาเล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบล ผาสามยอด          อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆมีโรงอาหารที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ประกอบอาหารรับประทานอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  โดยใช้งบประมาณกว่า 150,000 บาท และได้รับความร่วมมือจากเพื่อนพนักงานบริษัทบริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอดพร้อมทั้งชาวบ้านโนน-สวรรค์ เป็นอย่างดีจนโครงการแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบได้ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
       กิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานบริษัทและชุมชนบ้านเกิดของตนเอง  ซึ่งผลสำเร็จจากโครงการนั้นสามารถเรียกรอยยิ้มจากน้องๆในศูนย์พัฒนาเล็กบ้านโนนสวรรค์ จากการมีโรงอาหารที่ได้มาตรฐานไว้ใช้ประกอบอาหาร เรียกได้ว่าโครงการนี้นำมาซึ่งรอยยิ้ม พร้อมทั้งความอิ่มอร่อย และเติมความสุขให้กับน้องๆได้โดยแท้จริง

                  

               

          

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด