ข่าวสาร & กิจกรรม

ข่าวสาร

"ช้อป ช่วยชาติ" ช่วยคนไทยลดหย่อนภาษีพบกับสินค้าราคาพิเศษ
17/11/2560 10:47:12

รายละเอียดเพิ่มเติม


กิจกรรม

"แอค" ร่วมงานวันความปลอดภัย บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด(ไว ไว)
24/2/2559 16:43:04

"แอค" ร่วมงานวันความปลอดภัย บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด(ไว ไว)

รายละเอียดเพิ่มเติม


CSR

"Corporate Social Responsibility (CSR) A.C.T. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง A.C.T ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรม
และการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน".

 

กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมของเรา “ โครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 2 ”
                บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด หรือ แอคได้จัดทำโครงการบริดจสโตนรักษ์บ้านเกิดปี 2โดยสร้างโรงอาหารเพื่อน้องๆในศูนย์พัฒนาเล็กบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบล                       ผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องๆมีโรงอาหารที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ประกอบอาหารรับประทานอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  โดยใช้งบประมาณกว่า 150,000 บาท และได้รับความร่วมมือจากเพื่อนพนักงานบริษัทบริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอดพร้อมทั้งชาวบ้านโนน-สวรรค์ เป็นอย่างดีจนโครงการแล้วเสร็จและสามารถส่งมอบได้ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
                กิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานบริษัทและชุมชนบ้านเกิดของตนเอง  ซึ่งผลสำเร็จจากโครงการนั้นสามารถเรียกรอยยิ้มจากน้องๆในศูนย์พัฒนาเล็กบ้านโนนสวรรค์ จากการมีโรงอาหารที่ได้มาตรฐานไว้ใช้ประกอบอาหาร เรียกได้ว่าโครงการนี้นำมาซึ่งรอยยิ้ม พร้อมทั้งความอิ่มอร่อย และเติมความสุขให้กับน้องๆได้โดยแท้จริง

                  

               

          

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Sign Up
ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษ
ลงทะเบียน

ปิด